Od 1. července 2013 byla směrnice o stavebních výrobcích (CPD) nahrazena nařízením pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR 305/2011), které ukládá povinnost připojit označení CE ke stavebním výrobkům uváděným na trh v zemích EU, na které se vztahuje tato harmonizovaná evropská norma.

Prohlášení o vlastnostech je klíčovou součástí nařízení pro uvádění stavebních výrobků na trh. Poskytuje informace o vlastnostech produktu. Pro každý stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo pro který bylo vydáno evropské technické posouzení, musí být vypracováno toto prohlášení a musí k němu být připojeno označení CE. Napomáhá to zvýšit transparentnost a zlepšuje fungování jednotného trhu.

Proto tímto potvrzujeme, že k veškerým střešním oknům Dakstra, na která se vztahuje harmonizovaná norma, je připojeno označení CE v souladu s nařízením pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Pokud chcete získat konkrétní údaje o vlastnostech týkající se Vašeho okna, použijte níže uvedený rozbalovcí seznam a zadejte informace o typovém označení okna, které je uvedeno va výrobním štítku umístěném na horním okraji okna.


PŘÍSLUŠENSTVÍ:

STŘEŠNÍ OKNA:

Kontakt

ALTATERRA KFT
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary
CUSTOMERSERVICES@ALTATERRA.EU

053 8890034

© 2020 Altaterra Kft.