NEŽ ZAČNETE

Před nákupem střešního okna vezměte v úvahu stávající i plánované rozvržení interiéru, změnu vnějšího vzhledu stavby po osazení střešních oken, způsob jakým vnitřní obytný prosostor využíváte s ohledem na Vaši tělesnou stavbu. Snažte se s ohledem na tyto faktory nalézt způsob, jak Vašimi okny přivést do místnosti co nejvíce denního světla.

Denní světlo je jednou ze základních lidských potřeb a tělo na něj vždy reaguje kladně. Díky většímu přísunu denního světla získáváme více energie, rychleji se učíme a jsme méně náchylní k nemocem souvisejícím se stresem. Proto zajištění co největšího přísunu denního světla ve Vašem podkroví stojí za námahu i investici.

Faktory, které je třeba zvážit, když se snažíte zajistit maximum světla ze Svých střešních oken:

  • velikost střešního okna
  • počet střešních oken
  • umístění střešních oken
  • způsob provedení vnitřního ostění střešního okna

PROSVĚTLENÍ VAŠEHO PODKROVÍ

Stejná okenní plocha = Více denního světla

Větší okna samozřejmě propouští více denního světla, ale za úvahu stojí také montáž více oken, jelikož lze dosáhnout lepšího celkového účinku (viz obrázky).

  • Použití dvou menších střešních oken, která mají v součtu stejnou plochu jako okno předchozí, umožní osvětlit denním světlem přibližně 48% této místnosti.
  • Použití dvou střešních oken se společnou celkovou plochou jako předchozí okno umožní osvětlit denním světlem přibližně 48 % této místnosti.
  • Čtyři rovnoměrně rozmístěná menší střešní okna, která mají v součtu stejnou celkovou plochu jako v obou předchozích případech, by umožnila prosvětlit denním světlem přibližně 65% této místnosti!

SPRÁVNÉ PROVEDENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKNA PRO MAXIMUM SVĚTLA

Vyšší přísun denního světla do místnosti zajistíte provedením správného typu ostění střešního okna. Pokud jsou horní i dolní zkosení na ostění provedena pod správným úhlem, bude do místnosti vstupovat vice světla.

PROUDĚNÍ TEPLA

SPRÁVNÉ PROVEDENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKNA
PRO VOLNÉ PROUDĚNÍ TEPLÉHO VZDUCHU

Jsou-li horní i dolní zkosení na ostění provedena nesprávně (pod nesprávným úhlem), Může docházet k otmu, že teplý vzduch nebude mít možnost volně proudit kolem určitých částí okna, což může v důsledku vést ke vzniku nežádoucí kondenzace. Pokud je však ostění provedeno správně (a zkosení jsou zbudována pod správným úhlem), nic nebrání teplému vzduchu v plynulé cirkulaci kolem místnosti.

Výběr krokve

Upevnění střešních oken ke krokvím

Před rozhodnutím o konkrétní velikosti okna je nutné zvážit strukturální celistvost střechy jakožto stavební konstrukce. Většinu střech lze uzpůsobit pro osazení střešnch oken, ale trámy nelze řezat bez řádně ověřeného náhradního řešení a bez zajištění takových opatření, která povedou k zachování statických vlastností dané konstrukce střechy. V případě jakýchkoli pochybností o tom, který trám uříznout, doporučujeme před zahájením prací odbornou konzultaci.

VNĚJŠÍ VZHLED STAVBY

VIDITELNÁ ARCHITEKTONICKÁ PROMĚNA

Kromě vnitřního osvětlení a konstrukce byste měli zvážit také to, jaký dopad budou mít střešní okna na vizuální stránku Vašeho domu zvenčí. Zohledněte umístění střešních oken ve vztahu ke stávajícím oknům v domě. Pak se pokuste vyvážit potřebu vnitřního osvětlení s vnější architekturou.  Díky tomu budou Vaše střešní okna zvenčí působit elegantně a fungovat podle vašich vnitřních potřeb.

Vždy doporučujeme použivání protisněhových zábran nad střešními okny, aby se předešlo poškození oplechování střešních oken.

 

SNĚHOVÉ ZÁBRANY

Doporučujeme instalaci sněhové zábrany nad střešní okno, protože ho může ochránit montáž poškozením.

PŘIZPŮSOBENÍ LIDSKÝM POTŘEBÁM

ČÍM NIŽŠÍ SKLON, TÍM VYŠŠÍ STŘEŠNÍ OKNO

Střešní okno by vždy mělo být umístěno ve správné výšce a mělo by mít správnou velikost, která vyhovuje Vašim konkrétním potřebám. Výběr správné velikosti okna se řídí sklonem střechy Vašeho domu. Pokud máte střechu s nízkým sklonem, potřebujete větší výšku střešních oken, abyste měli stejný výhled jako v domě s větším sklonem střechy. Obecně tedy platí, že „čím nižší sklon, tím vyšší střešní okno“.

Kromě velikosti střešního okna byste měli zvážit také výšku, v níž se bude montovat. Je důležité, aby měl každý obyvatel domu plně přístupný výhled z okna.

Neexistuje jediná „správná“ velikost okna ani jeho jediné „správné“ umístění. Okno musí být vždy umístěno s ohledem na požadavky uživatelů a funkčnost, což se může lišit případ od případu, v závislosti na podmínkách.

REGULACE SVĚTLA

VENKOVNÍ MARKÝZA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ MÍSTNOSTI

Venkovní markýza odrazí nadměrné teplo již ve vnějším prostředí nad oknem a dovnitř vpustí měkké světlo. Díky tomu představuje ideální stínící doplněk, který napomáhá proti nadměrnému přehřívání místnosti a zároveň umožňuje výhled z okna při současném plnění stínící funkce.

Vnitřní rolety se používají k regulaci množství světla, jež proniká do místnosti.

Zatemňující roleta blokuje téměř 100% světla.

Zastiňující roleta jemně rozptyluje světlo.

Žaluzie umožňuje plynulou regulaci světla pronikajícího do mísnosti.

Technicky nejpokročilejším řešením jsou předokenní rolety se solárním napájením.

Než koupíte roletu, promyslete si nejprve, proč ji vlastně potřebujete, abyste se mohli správně rozhodnout, jaký typ konkrétní typ rolety nejlépe vyhovuje Vašim potřebám. Teprve pak se teprve můžete správně rozhodnout, jakou roletu vybrat.

Bezpečnost

Bezpečnost montáže

Při montáži používejte vhodné ochranné prostředky. Obvykle lze provést montáž střešního okna zevnitř domu a lešení není ve většině případů nezbytné. Avšak stejně jako u většiny stavebních projektů hrozí riziko, že ze střechy spadnou nějaké předměty (kladivo, tašky atd.). Proto doporučujeme nepokládat žádné předměty na vnější plochu střechy a ohradit případný nebezpečný prostor, aby se minimalizovalo riziko.

Při řezání tašek nebo jiné střešní krytiny doporučujeme používat ochranné masky a brýle.

Kontakt

ALTATERRA KFT
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary
CUSTOMERSERVICES@ALTATERRA.EU

053 8890034

© 2020 Altaterra Kft.